Sprzedawcy / dealera

Sprzedawcy i dystrybutorzy chcieli dla wszystkich krajów!

Nie jest wymagane zezwolenie na prowadzenie działalności lub VAT Identnr / NIP (na przykład na terapeuta). Nawet z wymogiem 25 samych elementów, które można kupić z naszych cenach. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się z prawej danych firmy na szczycie naszej stronie internetowej w zakładce „Logowanie”, a następnie napisać do nas e-maila do reseller@power-cds.com. Następnie dokonać nowego lub istniejącego konta na konto sprzedawcy.

Downloads:    
Download Händlerpreisliste Download Händlerpreisliste
Händlerpreisliste-D  Reseller-Conditons.pdf 
 
Hasło cennikach jest następnie wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail od nas.< Strona startowa